Стратегически документи

Национална стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 г.

Национална стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение на Националния съвет по наркотичните вещества от 22.10.2008 г.