Стратегически документи

Концепция за национална сигурност на Република България

Концепцията за национална сигурност на Република България не е действащ стратгически документ след приемането на Стратегията за национална сигурност на Република България, приета с решение на Народното събрание на 08. март 2011 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 16.04.1998 г.