Стратегически документи

Програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване

Програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 43 на Министерския съвет от 30.01.2001 г.