Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Долна баня 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на община Долна баня за периода 2007-2013 г. е одобрен през 2005 г. с Решение на Общински съвет № 55 от 26 юни 2008 г., във връзка с приетите Оперативни програми.

Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Долна баня за периода 2007-2013 г. има за цел да осигури информация и оценка за постигнатите резултати от прилагането на плана за периода 2007-2011 г., както и препоръки за подобряване неговото изпълнение и/или актуализация.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.