Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Мизия за периода 2009 – 2011 г.

Стратегия за  управление  на общинската собственост на Община Мизия за периода  2009 – 2011 г.


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Решение № 210 на Общинския съвет от 28.01.2009 г.