Стратегически документи

Комуникационна стратегия на Община Мизия, Област Враца

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и участието на населението на община Мизия и структурите на гражданското общество, развиващи дейност на нейната територия за формиране на доброто и прозрачно управление на общината и за превенция на корупцията. Едновременно с това е насочена и към подкрепа за изграждане на облик на община Мизия като активна страна в провеждането на политики и формирането на позитивни нагласи за нейното прозрачно управление.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 325 на Общинския съвет от 30.07.2009 г.