Стратегически документи

Програма за развитие на туризма за периода на 2008-2011 г. на територията на Община Козлодуй

Програма за развитие на туризма за периода на 2008-2011 г. на територията на Община Козлодуй


Документът е валиден до края на : 2011 г.