Стратегически документи

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Враца 2008 - 2011 г.

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Враца 2008 - 2011 г.


Документът е валиден до края на : 2011 г.