Стратегически документи

Актуализиран общински план за развитие на Община Трявна 2007– 2013 г.

Актуализацията на Общинския план за развитие на община Трявна за периода 2007-2013 г. е осъществена по инициатива на кмета и ръководството на общината, с цел да бъдат отразени социално-икономическите промени в общината, настъпили в периода 2005-2008 г. и промените в националното и европейското законодателство в областта на регионалното развитие. Актуализираният Общински план за развитие на община Трявна 2007 – 2013 г. е документ за изпълнение на остатъка от периода за неговото действие.

​Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Трявна 2007-2013, приета с Решение №55 на Общинския съвет от 19.05.2014 г.
 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 66 на Общинския съвет от 01.07.2010 г.