Стратегически документи

Концепция на Стратегия за местно развитие на МИГ “Оряхово”

Oсновното значение на Стратегията за местно развитие (СМР) за територията е с помощта на изградения МИГ да се подпомогнат местните структури за оживяване на икономиката на община Оряхово, чрез ефективно развитие на традиционните за общината селскостопански производства и създаване на конкурентни малки и средни преработващи предприятия, както и развитие на туризма, винопроизводството и екологичното земеделие.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок