Стратегически документи

Общинска програмa за енергийна ефективност на Община Царево 2010 – 2015 година

Задача на общинската програма по енергийна ефективност е активизиране на държавната политика на общинско ниво, съобразно специфичните условия на всяка община.


Документът е валиден до края на : 2015 г.