Стратегически документи

Стратегия за продължаване реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз.

Стратегическите цели на стратегията са:

  • По-добро управление на съдебната система
  • Качествено правосъдие. Поставяне гледната точка на гражданите в центъра на дебата за съдебната реформа
  • Противодействие на корупцията в съдебната системa

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система е приета с Решение № 825 на Министерския съвет от 18 декември 2014 г., с което е предложена за приемане от Народното събрание.

 


Документът е валиден до края на : 2014 г.
Документът е приет с Решение № 441 на Министерския съвет от 28.06.2010 г.