Стратегически документи

Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска

Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска.

Българската агенция по безопасност на храните вече е създадена. Това се случи с приемането на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, в сила от 25.01.2011 г.

 


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 403 на Министерския съвет от 14.06.2010 г.