Стратегически документи

Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 - 2012 г

Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови  газове за периода 2008 - 2012 г


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Решение № 988 на Министерския съвет от 28.12.2009 г.