Стратегически документи

Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 г.)

Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 г.)


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 18.3 на Министерския съвет от 12.05.2010 г.