Стратегически документи

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2010 г.

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2010 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 14.31 на Министерския съвет от 14.04.2010 г.