Стратегически документи

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 година

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 година


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 18.2 на Министерския съвет от 12.05.2010 г.