Стратегически документи

Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци

Основната цел на стратегията е осигуряването на безопасност на всички етапи на управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, така че отделните лица, обществото като цяло и околната среда да са надеждно защитени от вредното въздействие на йонизиращите лъчения. Стратегията е приета на основание чл.74, ал.1 от Закона за безопасното използване на ядренатъа енергия.

Стратегията е заменена от Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета с Протокол № 1.5 от заседанието на Министерския съвет на 05 януари 2011 г. 


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 49.10 на Министерския съвет от 23.12.2004 г.