Стратегически документи

План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България

Планът за въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване има две цели – от една страна да запази тези зрители, които в момента приемат наземно, но имат възможност да преминат към кабелно или спътниково приемане, а от друга страна да се привлекат и нови зрители и по този начин да не се допусне монопол на кабелното и спътниковото разпространение. Планът е изменен с Протокол № 11.35 от 19 март 2009 г. и Протокол № 51.13 от 30 декември 2009 г.

Планът е отменен с решението за приемане на нов План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Протокол № 5.24 на Министерския съвет от 31.01.2008 г.