Стратегически документи

План за действие за 2010 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз

План за действие за 2010 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 19 на Министерския съвет от 14.01.2010 г.