Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Тутракан 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Тутракан 2007 - 2013 г.

Изготвен е Окончателен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Тутракан 2007-2013.


Документът е валиден до края на : 2013 г.