Стратегически документи

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2010 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2010 г.

Отчетът за изпълнениета на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г. е приет с Протокол № 13.5 на Министерския съвет от 30 март 2011 г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 48.1 на Министерския съвет от 09.12.2009 г.