Стратегически документи

Национален план за действие по заетостта през 2010 г.

Национален план за действие по заетостта през 2010 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 51.32 на Министерския съвет от 30.12.2009 г.