Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България

Целта на Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България е насърчаване развитието на инфраструктура за бърз интернет в цялата страна и ползването на електронни административни, медицински, правни и образователни услуги. В периода 2010-2013 г. са предвидени действия, които ще изравнят възможностите на жителите на отдалечените населени места и хората с увреждания, за които домът е най-добре приспособеното работно място.

Стратегията отчита необходимостта от популяризиране на предимствата от широколентовите услуги. Част от действията в документа предвиждат провеждане на информационни дни в отделни региони и методическа помощ към гражданите и бизнеса с помощта на изградените информационни центрове, бизнеса и неправителствените организации.

Действието на стратегията приключването с приемането на актуализираната Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България 2012 - 2015 г., приета с Протокол 47.70 на Министерския съвет от 19 декември 2012 г. 


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Протокол № 46.25 на Министерския съвет от 25.11.2009 г.