Стратегически документи

Национална програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2009 г.

Националната програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2009 г. е приета с Протокол № 37.11 от заседанието на Министерския съвет на 23 септември 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.