Стратегически документи

Стратегия за управление на държавния дълг 2009-2011 г.

Стратегия за управление на държавния дълг 2009-2011 г.


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Протокол № 25.4 на Министерския съвет от 25.06.2009 г.