Стратегически документи

Национален план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”

Национален план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.

Мониторинговият доклад за 2009 г. за изпълнението на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г. е приет с Протокол № 13.11 от заседанието на Министерския съвет на 07 април 2010 г. 

Мониторинговият доклад за 2010 г. за изпълнението на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г. е приет с Протокол № 15.1 от заседанието на Министерския съвет на 13 април 2011 г. 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 15.1 на Министерския съвет от 14.04.2005 г.