Стратегически документи

Програма "Спорт за децата в свободното време"

Програмата "Спорт за децата в свободното време" е изменена и допълнена със заповеди № РД - 09-427 от 14 август 2008г., № РД - 09-29 от 19 януари 2009г. и № РД - 09- 83 от 18 февруари 2009г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Заповед № РД - 09-467 на Председателя на държавната агенция за младежта и спорта от 25.07.2007 г.