Стратегически документи

Програма "Научи се да плуваш"

Програмата "Научи се да плуваш" е  изменена и допълнена със Заповед № РД - 09-681 от 16 декември 2008г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Заповед № РД - 09-428 на Председателя на държавната агенция за младежта и спорта от 14.08.2008 г.