Стратегически документи

Програма за олимпийска подготовка

Програма за олимпийска подготовка


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Заповед № РД - 09-614 на Председателя на държавната агенция за младежта и спорта от 25.11.2008 г.