Стратегически документи

Програма за спортно развитие на талантливи деца и юноши

Програма за спортно развитие на талантливи деца и юноши


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Заповед № РД - 09-649 на Председателя на държавната агенция за младежта и спорта от 08.12.2008 г.