Стратегически документи

Средносрочна фискална рамка 2010 - 2013 г.

В средносрочната фискална рамка са представени икономическите и фискалните цели на правителството, както и приоритетите на бюджетната политика за следващите четири години, включително стъпките за реформиране на ключови за бюджета сектори.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 705 на Министерския съвет от 31.08.2009 г.