Стратегически документи

План за действие за 2009 г. с мерките, произтичища от членството на Република България в Европейския съюз

Планът за действие за 2009 г. с мерките, произтичища от членството на Република България в Европейския съюз е приет с Решение на Министерския съвет № 57 от 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.