Стратегически документи

Стратегия за електронно правителство

Стратегията за електронно правителство е ктуализирана с Решение № 369 от 19 май 2003 г. и Решение № 482 от 28 юни 2006 г. на Министерския съвет.

Стратегията е заменена от Общата стратегия за електронно управление в Република България 2011-201, приета с Решение № 958 на Министерския съвет от 29 декември 2010 г.
 


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 866 на Министерския съвет от 28.12.2002 г.