Стратегически документи

Национална програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки в Република България 2007-2013г.

Националната програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки в Република България 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 24.1 на Министерския съвет от 20.06.2007 г.