Стратегически документи

Военна доктрина на Република България

Военната доктрина на Република България е изменена с Решение на Народното събрание от 22 февруари 2002 г.

Военната доктрина на Република България е отменена с Решение на Народното събрание от 25 май 2011 г. (Обн. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г.)


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 08.04.1999 г.