Стратегически документи

Военна стратегия на Република България

Стратегията е отменена с Решение на Министерския съвет № 239 от 14 април 2011 г. за приемане на Националната отбранителна стратегия.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 25.37 на Министерския съвет от 27.06.2002 г.