Стратегически документи

Национален интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006 – 2009 г.

Национален интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006 – 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Протокол № 43.2 на Министерския съвет от 26.10.2006 г.