Стратегически документи

Българска “пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда

Българска “пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда
2009-2011 г.


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Протокол № 25.51 на Министерския съвет от 25.06.2009 г.