Стратегически документи

Национална програма за защита при бедствия 2009 - 2013 г.

Национална програма за защита при бедствия 2009 - 2013 г. е изготвена на основание чл.62, ал.2, т.2 от Закона за защите при бедствия

Планът за изпълнение на Програмата за защита при бедствия за 2009 г. е приет с Протокол № 21.16 от заседанието на Министерския съвет на 28 май 2009г.

Планът за изпълнение на Програмата за защита при бедствия за 2010 г. е приет с Решение № 714 на Министерския съвет от 01 октомври 2010 г.

Планът за изпълнение на Програмата за защита при бедствия за 2012 г. е приет с Решение № 751 на Министерския съвет от 14 октомври 2011 г.

Планът за изпълнение на Програмата за защита при бедствия за 2013 г. е приет с Решение № 692 на Министерския съвет от 23 август 2012 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 21.16 на Министерския съвет от 28.05.2009 г.