Стратегически документи

Национална програма за интеграция на бежанците в Република България (2008 – 2010 г.)

Национална програма за интеграция на бежанците в Република България  (2008 – 2010 г.)


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 16.5 на Министерския съвет от 17.04.2008 г.