Стратегически документи

Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на Република България за периода 2004 – 2010 г.

Дългосрочна програма за развитие на националните еталони на Република България за периода 2004 – 2010 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 1.29 на Министерския съвет от 06.01.2005 г.