Стратегически документи

Национална програма за подпомагане устойчивото развитие на рибните ресурси 2008 – 2013

Национална програма за подпомагане устойчивото развитие на рибните ресурси 2008 – 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Заповед № РД 08-15 на Министъра на земеделието и храните от 25.11.2008 г.