Стратегически документи

Национална програма за рибарството и аквакултурите (2007 – 2013)

Националната програма за рибарството и аквакултурите (2007 – 2013)


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 13.2 на Министерския съвет от 05.04.2007 г.