Стратегически документи

Стратегия на НВМС за здравеопазване на животните в периода 2009 – 2013 г.

Стратегия на НВМС за здравеопазване на животните в периода 2009 – 2013 г. е разработена на основание чл.118, ал.1 от Закона за ветиринаромедицинската дейност.
 


Документът е валиден до края на : 2013 г.