Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Главиница 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Главница 2007 - 2013 г.

Изготвен е Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Главиница (2007-2013) за 2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.