Стратегически документи

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2009 г.

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2009 г. е приета от Министерския съвет с протокол № 16 от 23 април 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.