Стратегически документи

Национална програма „Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално изключване”

Национална програма „Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално изключване”.

Програмата е отменена с Протокол № 31.13 от заседанието на Министерския съвет на 12 август 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Протокол № 8.21 на Министерския съвет от 26.02.2009 г.