Стратегически документи

Национален план за действие по заетостта през 2009 г.

Национален план за действие по заетостта през 2009 г.


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Протокол № 2.25 на Министерския съвет от 15.01.2009 г.