Стратегически документи

Национална програма за превенция и контрол на хив и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 - 2015 г.

Националната програма за превенция и контрол на хив и сексуално предавани инфекции  в Република България 2008  - 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 49.54 на Министерския съвет от 18.12.2008 г.